Ádám Metzl
Szokatlan üzleti tevékenység ✺ Business Unusual
Az ember szereti a rendet. A rend a dolgok uralásának látszatát kelti, tompítja az ismeretlen okozta szorongást. A természet folyton változik. Az ember számára ez maga a káosz, ezért kényszeredett szélmalomharcba kezd, hogy rendet tegyen környezetében, amely folyamatosan növekszik a profitéhség és a túlnépesedés jegyében.A kert akkor szép, ha rövid a fű. A patak akkor, ha beton mederben folyik. A fákat ki kell vágni, a szabad területekre pedig szántóföld vagy új gyár kell. Képesek leszünk valaha szépnek látni a nyíratlan gyepet, vagy a helyén hagyni a lehullott falevelet? Megértjük, hogy nem csak az a hasznos, amiből profit származik? El tudjuk engedni a folytonos vágyat a terjeszkedésre? Tudunk együtt élni a természettel? A pályamű ezekre a kérdésekre keresi a választ egy nehezen elképzelhető, a megszokott renddel, uralási vággyal, haszonleséssel szakító jövőképpel. A lassanként kiapadó folyó helyét engedtük, hogy a természet hódítsa vissza. A városi levegő tisztul, a biodiverzitás nő, jobb a városban élni. ✺ People like order. The order gives the appearance of being in control, dulling the anxiety of the unknown. Nature is always changing. For people, it is chaos, so they engage in a compulsive windmill struggle to bring order to their environment, which is constantly growing in the name of profit and overpopulation. A garden is beautiful when the grass is short. A stream is beautiful when it flows in a concrete bed. Trees need to be cut down and vacant land needs to be ploughed or a new factory built. Will we ever be able to see the untrimmed lawn as beautiful or leave the fallen leaves in their place? Will we understand that what is useful is not only what is profitable? Can we let go of the constant desire to expand? Can we live along with nature? The work seeks to answer these questions with a vision of the future that is difficult to imagine, breaking with the usual order, the desire to dominate and to make profit. We have allowed nature to reclaim the place of the river, which is slowly running out of water. The urban air is cleaner, biodiversity is growing, it is better to live in the city.